sk en

my

Primárne sa zameriavame na tvorbu aplikácií podľa potrieb zákazníka. Dopyt po webovej stránke je dnes aj medzi subjektmi, ktoré nie sú úzko spojené s informačnými technológiami. Vystupovanie vo virtuálnom svete cez celosvetovú počítačovú sieť Internet je rovnako dôležité ako v reálnom svete.

Existujú subjekty, ktorých pracovná náplň je podmienená výpočtovou technikou. To znamená, že používajú pri svojej práci rôzne softvérové nástroje každý deň. Avšak neexistujú na trhu programy, ktoré by uspokojili na 100% zákazníka a vedeli sa prispôsobiť jeho individuálnym požiadavkám. Preto sekundárne sa zaoberáme vývojom desktopových aplikácií pre platformy MS Windows a Linux.

Koncom roka 2010 došlo k prelomu a začal sa vyrábať väčší počet smartfónov oproti klasickým počítačom. Následne aj vďaka mobilným operátorom sa tieto zariadenia výrazne rozšírili medzi ľudí a vznikol tak nový, práve rastúci trh, s tvorbou aplikácií pre mobilné zariadenia. Preto ako terciárna tvorba softvéru je zameraná na mobilné aplikácie, avšak tiež podľa potrieb zákazníka. Tieto aplikácie tvoríme väčšinou ako podporné a kooperujú s predošlými uvedenými riešeniami (webovými alebo desktopovými aplikáciami).

Výsledkom je ponúknuť zákazníkovi ucelené softvérové riešenie, v ktorom sú navzájom prepojené desktopová, webová a mobilná aplikácia. Okrem tvorby softvéru na mieru  vytvárame aj generický softvér, ktorý sa netvorí na objednávku konkrétnemu zákazníkovi, ale je už hotový ponúkaný na predaj komukoľvek. Týmto reagujeme a využívame spoločenské zmeny a prípadne nové možnosti, ktoré na trhu vzniknú.

Hľadame online marketéra